รายละเอียดของข่าว
 

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดบริการการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ    
     วันที่ 14 มกราคม 56 ไอแอลชลบุรี ได้รับการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดบริการการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ นำทีมโดย : อาจารย์ จิรพรรณ โพธิ์ทอง และ อาจารย์ ปาริชาติ สุวรรณผล


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :