สกลธี" ลงพื้นที่ "ชุมชนวัดมะกอกกลาง" ช่วย "กลุ่มเปราะบาง" อย่างเร่งด่วน
 
     วันนี้ (8 ก.พ.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นตรวจเยี่ยมชุมชนชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตพญาไท พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 8 ราย และมอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพญาไท ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
     
     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดมะกอกกลาง ซึ่งสำนักงานเขตได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมทั้งนำสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการ ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตามสิทธิ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับสวัสดิการได้ครบถ้วนตามสิทธิทุกคน สำหรับสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้เป็นเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร แผ่นอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ นมเปรี้ยว โลชั่นทาผิว ถุงขยะ
觢 : https://mgronline.com/qol/detail/9650000013040   ѹ 11 Ҿѹ 2565