กทม. ร่วมส่งผู้ป่วยออทิสติกและพิการทางสายตา หลังรักษาโรคโควิด-19 หาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
 
     คนที่สอง (น้องชาย) อายุ 59 ปี เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน เป็นออทิสติก และมีความพิการทางสายตา (เลือนลาง) เคยติดเชื้อโรคโควิค-19 และได้รับการรักษาเบื้องต้นด้วยระบบ HI (Home Isolastion) กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จึงถือว่าเป็นผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แต่ก็ยังจำเป็นต้องกักตัวต่ออีก 14 วัน และทีมแพทย์จากศูนย์เอราวัณก็ได้ทำการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ไม่พบเชื้อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ได้ออกเอกสารรับรองแล้วว่า เป็นผู้หายป่วยจากโควิด-19 
     
     ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นของสภาพแวดล้อมทางด้านสุขลักษณะที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้พิการเป็นคนพิการออทิสติก และสายตาเลือนลาง เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต จึงประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือ ซึ่ง พก. จะให้ความช่วยเหลือโดยส่งเข้ารับการดูแลที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ส่งผู้พิการเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตบางแคจะทำความสะอาดภายในบ้าน และเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวต่อไป
แหล่งข่าว : https://mgronline.com/qol/detail/9640000076896   วันที่ 07 สิงหาคม 2564