ข่าวดี! เคหะฯ เปิดจองบ้านเช่า ช่วยผู้มีรายได้น้อย-คนพิการ
 
     ปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชาอยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 โครงการ จำนวน 572 หน่วย ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย มี 4 รูปแบบ ราคาเริ่มต้น ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน 
     
     ผู้ที่สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนจองอาคารเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ตั้งแต่วันที่ 23-30 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนจองทางเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th หรือ LINE OA : @NHA.THAILAND สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615
แหล่งข่าว : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000027624   วันที่ 28 มีนาคม 2564