จุติ” เปิดบ้านเด็กฮอลแลนด์ รับเลี้ยงเด็ก ฟรี! ดูแลเด็กอายุ 2-6 ปี ตลอด 24 ชม.ที่ จ.ภูเก็ต
 
     นายจุติ กล่าวด้วยว่า การพัฒนาทุนมนุษย์นับว่ามีสำคัญที่สุด ซึ่งการลงทุนในมนุษย์นั้น มีความคุ้มค่ามาก ในขณะเดียวกัน กระทรวง พม. จะดำเนินการตรงนี้อย่างดี เพราะเราต้องใช้สติปัญญา เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
     
     ทั้งนี้ ตนเห็นว่าบ้านเด็กฮอลแลนด์มีความสำคัญที่ต้องเพิ่มกิจกรรมในเชิงรุก ด้วยการให้ความรู้ในเชิงวิชาการร่วมด้วย ถึงแม้ว่า กระทรวง พม. อาจจะมีงบประมาณไม่มาก แต่เราเชื่อว่าการสนับสนุนทั้งระบบของกระทรวง พม. จะสามารถสร้างเด็กให้มีความมั่นคง เพราะช่วงอายุเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ ถึง 13 ปี นับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการมอบเงินสงเคราะห์
     
แหล่งข่าว : https://mgronline.com/entertainment/detail/9630000113891   วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563