บิ๊กป้อม” ห่วงใยเด็กพิการ สั่งพัฒนาเสริมศักยภาพ มอบปลัดกลาโหมเปิดโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์”
 
     หลังจากนั้น พล.อ.ณัฐได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน พิธีลงเสาเอกอาคารเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ พร้อมเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของเด็กพิการ และทักทายให้กำลังใจเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
     
     พล.อ.ณัฐยังได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนโครงการเพื่อประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้อย่างน่าภาคภูมิใจ พร้อมขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ได้ร่วมกันให้การสนับสนุน และยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วย
     
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 14 กันยายน 2563