จุติ” ย้ำ จ่ายเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง 20 ก.ค.นี้ โอนแน่นอน ครั้งเดียว 3,000 บาท
 
     ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็ก ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 23 กรกฎาคม 2563