ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ว! 10 ครอบครัวคนหูหนวก 30 วันเปลี่ยนชีวิต ชุมชนใต้สะพานพระราม 9
 
     นอกจากมีที่พักอาศัยที่มั่นคงแล้ว ส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ เพราะอยู่ไม่ไกลจากที่เดิมมากนัก โดยทั้งคู่ขอให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพเพิ่มเติม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยกระทรวง พม.จะช่วยจัดหาแหล่งฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัดต่อไป รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 3,000 บาท
     นับเป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่ “ชุมชนคนหูหนวก” บริเวณริมถนนพระราม 9 ซึ่งอยู่กันอย่างแออัด สร้างบ้านอยู่ใต้สะพาน ตกงาน และขาดรายได้ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและชักชวนคนในชุมชน ให้ย้ายมาอยู่ในที่พักของการเคหะแห่งชาติ ลาดหลุมแก้ว 2 โดย รมว. พม. จะเข้าไปเยี่ยมเยียนทั้ง 10 ครอบครัวที่ย้ายไปยังที่พักการเคหะฯ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 17 มิถุนายน 2563