กลุ่มผู้ค้าสลากฯ เสนอเลื่อนออกหวยงวดวันที่ 1 เม.ย.63 เหตุมาตรการป้องกันโควิด-19 จากรัฐบาลกระทบการขาย
 
     ด้าน นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้จำหน่ายสลากฯ ต้องกลายเป็นผู้แบกภาระอันเป็นผลจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ ประกอบกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบที่ทำให้ผู้จำหน่ายสลากจะไม่สามารถออกจำหน่ายสลากฯ ได้ตามปกติ ทำให้ผู้มีอาชีพค้าสลากจำนวนนับ 100,000 ชีวิต และหลายแสนครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้ด้วย
     
     ทั้งนี้ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า พวกตนเห็นด้วย รวมทั้งมีความพร้อมและมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเขื้อโควิด-19 ตามที่ทางการได้ประกาศออกมา แต่ขณะเดียวกัน แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากฯ ต้องขอวิงวอนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ แนวร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากฯ จึงได้เสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อผู้มีอาชีพค้าสลากอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
     
     
     1.ขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้จำหน่ายสลากฯ โดยมีมติให้เลื่อนการออกสลากฯ งวดวันที่ 1 เม.ย.63 ออกไปก่อน เพื่อช่วยเยียวยาผู้ค้าปลีกรายย่อยทั้งคนพิการ บุคคลธรรมดา ไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่ขาดทุน 2.ขอให้ลดจำนวนสลากฯ ที่ซื้อของและคืนเงินค่าจองสลากฯ ของงวดประจำวันที่ 16 เม.ย.63 ให้แก่ผู้จำหน่ายที่ประสงค์ขอคืนเงินจองต่อไป และ 3.ขอให้ผู้จำหน่ายสลากฯ จำหน่ายสลากฯ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำการประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี
     
     อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 14.00 น. กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยและกลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากทั่วประเทศได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวต่อไป
     
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 03 เมษายน 2563