ความภาคภูมิใจต้อนรับปีใหม่ รางวัลสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
 
     สำหรับการมอบรางวัลในครั้งล่าสุดนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ทั้งจากส่วนผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียม อันเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
     
     จากภาพ ซ้ายไปขวา
     
     1. คริษฐา รัตนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     
     2. ยัน ไวไชท์ รองผู้จัดการทั่วไป
     
     3. มลิวัลย์ ม่วงศิริ พนักงานบริการด้านความสะอาด
     
     4. ธัญยามาศ ทิมเมฆ พนักงานบริการด้านความสะอาด
     
     5. เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ สมุยและเวียดนาม
     
     6. กิตติ แซ่ซี ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก
     
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 18 มกราคม 2563