ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนของรางวัลวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
 
     คลองเตย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563.
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 16 มกราคม 2563