มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
 
     ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,295,000 บาท โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุน
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562