โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ได้รับโล่เชิดชูสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในโครงการตู้ชื่นใจ
 
     ทุกการซื้อจะได้ช่วยเหลือคนพิการ 5% จากรายได้ซึ่งจะนำไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมคนทั่วไป
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562