รับมือสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ขึ้นรถลงเรือรถไฟฟ้าสะดวก
 
     นายอานนท์ กล่าวอีกว่า เมื่อรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเสร็จจะมีการประชุมหารืออีกครั้งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว อาทิ กรุงเทพมหานคร จะปรับปรุงทางเท้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.เป็นต้น.
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562