พม. แถลงข่าวจัดกิจกรรม แสดงความสามารถของคนพิการ หวังยกระดับผู้มีความสามารถออกจากกลุ่มขอทาน
 
     สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและนับเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 75 ปี ของการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทานที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้แสดงความสามารถแยกออกจากกลุ่มขอทาน
     
     ทั้งยังส่งเสริมให้คนพิการมีศักดิ์ศรีมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายในงานจะมีการแสดงของผู้แสดงความสามารถ อาทิ การแสดงเพลง DESTINATION โดย วงดนตรี S2S ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และจินตลีลาภาษามือ จากโรงเรียนโสตศึกษาชลบุรี และการแสดงความสามารถของคนพิการทุกประเภท การแสดงเปิดหมวก นิทรรศการและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมทดสอบความสามารถ (Audition) เพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถในงานดังกล่าว
     
     โดยการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการครั้งนี้มีขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ครั้งแรก ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา และมีแผนจะจัดขึ้นในภูมิภาคอื่นต่อไป
     
     
     โอกาสนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ ได้เชิญชวนประชาชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมชมงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออกด้วย
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562