CHAYO สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
 
     เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ 
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 23 สิงหาคม 2562