กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งเสริมเข้าถึงเทคโนโลยีและการสื่อสารฯเพื่อคนพิการ อนุมัติคำขออุปกรณ์สื่อสารฯ ๔๔ ชิ้นในรอบ ๒ เดือน
 
      พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กฎหมายมีความครอบคลุมสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 18 สิงหาคม 2562