คนพิการจังหวัดกำแพงเพชรเข้ารับประกาศเกียรติคุณกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 
     แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 04 กรกฎาคม 2562