สดช. ร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอร่างแผนพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
     ทั้งนี้ คณะ สดช. ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่ Nippon Telegraph and Telephone Corporation หรือ NTT Docomo ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ซันโนะปาร์คทาวเวอร์ เขตจิโยะดะ เมืองโตเกียว ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับตัวเข้าสู่ ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบ
     
     นอกจากนี้ ยังได้ไปศึกษาดูงานฮิตาชิ (Hitachi) Smart Cities from Hitachi เมืองโตเกียว ซึ่งมีการสร้าง Smart Cities ให้เป็นเมืองที่มุ่งเน้นความ ปลอดภัยและมีศักยภาพ โดยใช้ Internet of Things(IoT) ที่ เข้าไปปรับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและการขนส่งตามความต้องการของเมือง รวมถึงมีระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆ ใน Smart Cities เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
     
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 02 กรกฎาคม 2562