SCN ต่อยอดคุณค่าเพื่อผู้พิการ
 
     "ประชาบดี" ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โดยนำมาใช้ภายในบริษัทฯ ด้วย.
     
     
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 05 มิถุนายน 2562