พัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วม ปั่นไปไม่ทิ้งกัน ปี 2
 
      เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของคนพิการ และให้โอกาสคนพิการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไป
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562