ซีบีอาร์อีบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อผู้พิการทางสายตา
 
     ตั้งโต๊ะเก่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562