มอบของให้สถานสงเคราะห์
 
     Mr. Lim Chong Boon Dennis, (3rd from left), President of MFC Asset Management Pcl., distributes consumer good, food and toys jointly donated by executives and employees to the Nontapum Home for Children with Disabilities
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562