พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกหมอนวดพิการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อย เพื่อทดสอบมาตรฐานฯ ระดับ 2
 
     นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า หลักสูตรการนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่พบทั่วไป 10 อาการ เป็นวิชานวดหลักที่พนักงานนวดไทย ต้องใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วไปอย่างน้อย 10 อาการ และรู้ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่ขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการนวดไทยของพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการอย่างชัดเจน ต่อยอดจากเดิมที่เพียงสามารถนวดผ่อนคลายได้ ตามที่ได้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ได้กำหนดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 ให้กับพนักงานนวดพิการฯ ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ด้วย
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562