ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “เส้นทางแห่งตะวัน นวัตกรรมนำชีวิต” แก่มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
 
     ในการประกอบอาชีพ ณ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562