พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมสอนหมอนวดพิการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
 
     นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ถือเป็น "สุคนธบำบัด" ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชและสัตว์ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ มีผลกระตุ้น ทำให้สดชื่น หรือผ่อนคลาย ด้วยการใช้น้ำมันหอมระเหยชนิดเดียว หรือผสมจากน้ำมันหอมระเหยพื้นฐานที่นิยมใช้ 10 ชนิด ซึ่งมีสูตรในการผสมตามตำรับเพื่อใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนั้น การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย จึงเป็นการนวดโดยใช้น้ำมันที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม มานวดชโลมร่างกาย แล้วใช้เทคนิคการรีดไล่เส้นไปตามแนวของร่างกาย โดยก่อนการนวดจะมีการอุ่นน้ำมัน ความร้อนจากน้ำมันสมุนไพรหอมระเหยจะซึมซาบเข้าผิวหนังและไปถึงกล้ามเนื้อ ช่วยผ่อนคลายลดความตึงเครียด ซึ่งต่างจากการนวดไทย ที่เน้นการกด คลึง บีบ และดึงเท่านั้น จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกหลากหลายในการให้บริการของพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการ
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 19 มกราคม 2562