อิ๋งอิ๋งร่วมเชิดชูเกียรติคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุลนายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสตปัญญา
 
     หากเราทำให้พ่อแม่ของผู้ป่วยเข้าใจได้และทำให้สังคมเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้พิการทางสติปัญญาก็จะมีการพัฒนาจนสามารถใช้ชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้เรายังสามารถฝึกทักษะในการทำงานให้ได้อีกด้วย แต่ทั้งหมดต้องเริ่มจากที่บ้านที่ต้องเข้าใจ เปิดใจ ลูกของตนเอง
     
     นี่คืออีกหนึ่งท่านที่เราต้องเชิดชูเกียรติคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อีกหนึ่งท่านที่ทำงานเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นต้องการให้สังคมเปิดโอกาสและที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองของเด็กต้องเปิดใจและพาเขาเข้าสังคม และพร้อมที่จะฝึกหัดเขาแม้ว่าจะเป็นร้อยๆครั้งก็ตาม แต่จงเชื่อมั่นว่าผู้พิการทางสติปัญญานั้นแม้จะมีพัฒนาการช้าแต่เขาก็สามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอน เราขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นได้รับการพัฒนา
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 18 ตุลาคม 2561