อิ๋งอิ๋งเชิดชูเกียรติคนพิการผ่านรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน
 
     ท่านเป็นผู้พิการทางสายตา ที่มีบทบาทในการเป็นแกนนำรณรงค์เพื่อประโยชน์ของผู้พิการในหลายด้าน และได้รับรางวัลและการยกย่องจากหลายๆ หน่วยงาน เดิมทีในช่วงวัยเด็ก ท่านไม่ได้มีความพิการแต่อย่างใด แต่ด้วยความคึกคะนองในวัยเด็ก เป็นคนที่ชอบค้นคว้าและทดลองวิทยาศาสตร์ จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2510 ทำให้ดวงตาของท่านทั้งสองข้างบอดสนิท
     
     ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ เขาเสียใจเป็นอย่างมากคิดว่าเมื่อเป็นผู้พิการก็คงไม่สามารถที่จะทำหรือปฏิบัติงานอะไรได้เหมือนที่เคยตาดีอยู่ แต่เขาก็ได้รับการแนะนำในทางที่ถูกต้องจากผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะ Miss. Jenivieve Caulfield (สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ) ซิสเตอร์โรสมัวร์ แม่อธิการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงทำให้เกิดมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อมาในฐานะผู้พิการ
     
     ความพิการทาสายตาไม่อาจกีดขวางความสามารถของท่านได้ ท่านสามารถชนะอุปสรรคทางกายและจิตใจของท่าน จนสามารถสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดคือปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านจึงเป็นหนึ้งในตัวอย่างของผู้ที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตาชีวิตของตัวเอง และท่านยังมีบทบาทหลายด้านเช่น ท่านเป็นแกนนำรณรงค์ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (มาตรา 30, 55, 80) และ 2550 (มาตรา 30, 49, 54, 80) มีบทบัญญัติประกันสิทธิคนพิการและมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ให้พัฒนาคนพิการให้พึ่งตนเองได้หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     
     รณรงค์ให้มี พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534, พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ ศ 2551
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 09 ตุลาคม 2561