ราชมงคลพระนคร พัฒนาจักรเย็บผ้าสำหรับผู้พิการขา สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
 
     ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า การทำงานของอุปกรณ์ช่วยเย็บ แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ชุดขับเคลื่อนคันส่งระบบคลัชมอเตอร์ และชุดระบบการยกเท้าทับผ้า การใช้งานเพียงผู้พิการใช้หน้าอกออกแรงดันชุดขับเคลื่อน เพื่อให้เครื่องจักรทำงานเย็บ และใช้มือหรือข้อศอกดัน เพื่อบังคับระบบการยกเท้าทับผ้า โดยมือทั้งสองข้างสามารถหยิบจับชิ้นงานได้อย่างปกติ ทั้งนี้จากการทดสอบการใช้งานกับผู้พิการขาที่ต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี โดยให้ผู้พิการเย็บผ้ากันเปื้อนในเวลา 3 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับคนปกติ พบว่า ผู้พิการขาสามารถเย็บผ้ากันเปื้อนได้จริง โดยประสิทธิภาพในการผลิตจากสัปดาห์ที่ 2 และ 3 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตามระยะเวลาในการทำงาน และจากการทดสอบ T-test ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพคนพิการและคนปกติ พบว่าประสิทธิภาพการผลิตของคนพิการและคนปกติไม่แตกต่างกัน
     
     "ทีมงานวิจัยหวังว่า ผลงานวิจัยนี้ จะช่วยส่งเสริมให้คนพิการขา มีโอกาสทำงานด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ทั้งอาชีพอิสระและการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ซึ่งทำให้ผู้พิการได้รับสิทธิเท่าเทียมในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ ส่วนสถานประกอบการผลิตเสื้อผ้าอุตสาหกรรมสามารถนำอุปกรณ์ไปดัดแปลง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้พิการให้สามารถใช้งานได้ และสามารถรับผู้พิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม ทำให้ผู้พิการสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพ มีงานทำมีรายได้ โดยไม่คิดว่าตนเองไร้ความสามารถ เพียงสังคมยังเปิดโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้น" ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กล่าว
     
     ด้าน นางสาวฉวี คงใย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ 3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง กล่าวว่า ภายในศูนย์จะสอนตั้งแต่การเย็บผ้าเบื้องต้น จนถึงการสร้างแบบ และตัดเสื้อผ้าอย่างง่าย รวมถึงการดูแลรักษาจักรเย็บผ้า ทั้งนี้จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการขาที่มหาวิทยาลัยฯ มอบให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อให้นักเรียนผู้พิการได้ฝึกฝนอาชีพนั้น ใช้งานง่าย เพียงใช้หน้าอกดันชุดบังคับเท่านั้น นับว่าสามารถทำให้ผู้พิการขาได้ฝึกฝนเพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน ทำให้ผู้พิการได้มีอาชีพหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น
     
     ส่วน นางสาวเสนาะ สัญญนาค อายุ 48 ปี ผู้พิการขาอ่อนแรง นักเรียนศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง กล่าวว่า ปกติไม่ได้ประกอบอาชีพใด แต่เมื่อเข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรการเย็บจักร ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ ได้ทดลองใช้จักรเย็บผ้าสำหรับผู้พิการ รู้สึกใช้งานง่ายและสะดวก จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนไปประกอบอาชีพ ทั้งนี้อยากให้มีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนทุนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า เพื่อให้ผู้พิการสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระต่อไปได้
     
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 05 กันยายน 2561