พิธีเปิดงานสมัชชาคนพิการทุกประเภทแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญ ปี 60
 
      โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาคมสภาคนพิการทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 450 คน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 31 มีนาคม 2561