พก. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “เป็นกันเอง” ผลิตรายการเพื่อคนพิการ ผ่านรูปแบบรายการที่เป็นกันเอง เข้าใจง่าย พร้อมส่งเสริมศักยภาพคนพิการร่วมกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ
 
     โดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนองค์กรคนพิการ จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมงาน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 28 มีนาคม 2561