แจ๋ว" กับการจ้างงานคนพิการ
 
      ล่ามภาษามือ ทำหน้าที่สื่อความหมายให้กับคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ตลอดช่วงการสนทนา
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 28 มีนาคม 2561