กลุ่มไทยออยล์ขานรับนโยบายภาครัฐ ในโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ
 
      และคนพิการในโครงการ ณ ห้องออดิททอเรียม อาคารภูไบ บริษัท ไทยออยล์
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 13 มีนาคม 2561