มอบเงิน
 
      ให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ต่อไป ณ ห้องรับรอง 221 อาคาร 2 กองบัญชาการกองทัพบก
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 12 มีนาคม 2561