รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดระยอง
 
      One home ภาคตะวันออก และเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจันทบุรี
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561