ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
 
      โดยสำนักงานเทศบาลรำมะสัก จ.อ่างทอง
     
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561