ริโก้ (RICOH) ร่วมพัฒนาสังคมไทย กับโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ”
 
     นอกจากการเข้าร่วมโครงการ "สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ" ที่ริโก้ได้เข้าร่วมในปีนี้แล้ว ในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังมีส่วนสร้างอาชีพและสนับสนุนคนพิการในการจ้างงานให้มีโอกาสได้ร่วมกับองค์กรในส่วนที่ทางผู้พิการสามารถทำได้ เช่น การจ้างงานผู้พิการทางสายตาทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ช่วยตอบคำถามทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยริโก้เชื่อว่าคนทุกคนต่างมีส่วนช่วยพัฒนาองค์กรอย่างเท่าเทียมกันริโก้มีปณิธานว่า "ยิ่งบริษัทฯ มีความก้าวหน้า เรายิ่งต้องพัฒนาและใส่ใจสังคมให้มากขึ้น เพื่อตอบแทนสังคมที่เราอยู่และมีส่วนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เข้มแข็งและก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน"
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561