นักกีฬาคนพิการยื่นศาล ฟ้องสมาคมทำเสียสิทธิ์
 
     ผ่านการตรวจความพิการจากสหพันธ์นานาชาติไป ซึ่งเป็นนักกีฬาในชมรมของนายอรรถฤทธิ์ให้มาฝึกซ้อม เก็บตัว และส่งแข่งขันในรายการอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 9 ณ ประเทศมาเลเซีย
     
     ผลปรากฏว่า นักกีฬาของชมรมนายอรรถฤทธิ์ถูกนักกีฬาคนพิการต่างชาติประท้วงว่าประเทศไทยส่งนักกีฬาที่ไม่ผ่านการตรวจความพิการมาแข่งขัน ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ เสียชื่อเสียงประเทศไทยและงบประมาณเป็นอย่างมาก เพราะได้รับงบสนับสนุนจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และที่สำคัญทำให้นักกีฬาที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมเสียโอกาสในการรับใช้ชาติ เสียโอกาสในการได้รับเงินรางวัลจากค่าเหรียญรางวัล ทั้งนี้ทางนายพิพัฒน์ได้เคยยื่นเรื่องร้องเรียนถึงหน่วยงานที่
     
     เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแล้ว ทั้งรองนายกฯ ที่รับผิดชอบทางด้านกีฬา รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขหรือสอบสวนใดๆ จึงนำมาซึ่งการฟ้องศาลใ
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561