พิธีรับมอบ “ห้องน้ำคนพิการต้นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้” จากบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร
 
      และผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมงาน ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี (สวนปาล์ม) สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 12 มกราคม 2561