พก. จัดกิจกรรม “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร”
 
     พร้อมมีการเยี่ยมชมศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. คนพิการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 500 คน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 10 มกราคม 2561