สนับสนุนสินค้าด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในโครงการ BUY SOCIAL THAILAND
 
      เพื่อเป็นการสนับสนุนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีอาชีพ ณ สำนักงาน ชั้น 11 ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 07 ธันวาคม 2560