ปตท. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2017
 
      และจะเดินหน้าปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้ครบทุกแห่งต่อไป
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 07 ธันวาคม 2560