พม. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปีงบประมาณ 2561”
 
     พร้อมทั้งในช่วงบ่ายวันนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.พม. จะเดินทางมาเป็นประธานการสัมมนาฯพร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. อีกครั้ง
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 16 ตุลาคม 2560