รมว.พม. เป็นประธานมอบนโยบาย 9 – 5 – 5 เน้นขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจ พม. ในปี 2561 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ
 
      พม. จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งนี้ จำนวน 600 คน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 12 ตุลาคม 2560