การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) โดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานของ พม.
 
      ศูนย์บริการระดับจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 12 ตุลาคม 2560