คนพิการเฮ!ระเบียบใหม่รับเงินได้ทันที
 
     ส่งผลให้คนพิการที่ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเบี้ยความพิการทันที โดยคนพิการที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ 2560 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 จำนวนกว่า 2 แสนคน จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการทันทีในปีงบประมาณ 2559
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 10 ตุลาคม 2560