TRC มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
      และนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการต่อไป
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 06 ตุลาคม 2560