การฝึกอบรมบุคลากร "ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ" และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
 
     จัดระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 29 สิงหาคม 2560