เวทีการสัมมนาวิชาการห้องย่อย ที่ 2 "สร้างความเป็นธรรม"
 
     และแสดงนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (I-walk) และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 11 สิงหาคม 2560