ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 
      และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน จำนวน 10 ราย รายละ 2000 บาท
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 11 สิงหาคม 2560